Monthly Archives: February 2012

Phạm Cơ Thần – Những giờ phút cuối cùng của Quân Ðoàn IV

BộTư Lệnh Quân Ðoàn IV – Quân Khu 4 30 tháng 4 1975 Sau những hốt hoảng hoang mang sau lịnh đầu hàng của tổng thống Dương Văn Minh Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn IV Quân Khu 4, đã trãi … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 4 Comments

Vương Hồng Anh – Trận Chiến Phước Long

  Đầu tháng 10/1974, bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã thu thập được rất nhiều tin tức tình báo tổng hợp về hoạt động của Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) tại miền Đông Nam … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Trần Quốc Cảnh, Trần Đức Hợp – Trận Chiến Plei Me

Lời Giới Thiệu: Đã hơn 39 năm qua, Quân Sử của VNCH cũng như của Hoa Kỳ đều nói, viết và đưa lên phim ảnh Hollywood về trận đánh lịch sử ở thung lũng Ia-Drang, trên Cao nguyên Trung phần … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Giới thiệu

                                                                         MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG                                                         … Continue reading

Posted in Uncategorized | 12 Comments

Truyền hình Hoa Thịnh Đốn – Bùi Dương Liêm phỏng vấn BĐQ Đoàn Trong Hiếu

Posted in Uncategorized | Leave a comment