Daily Archives: March 7, 2012

Bé Dương – Những người lính cũ

Tất cả tên của những người lính VNCH và ba câu chuyện trong bài đều là tên thật, chuyện thật. Trong bài thơ “Dưới chân đồi Chu Pao” của nhà thơ Lâm Hảo Dũng, viết về trận đánh trên Quốc … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Lê Tường Vũ – Cô Ký Ðiệu, một Thiên Nga gẫy cánh!

  Viết để nhớ Thiên Nga Nguyễn Thị Hồng Vân và những Thiên Nga đã hy sinh vì Tổ Quốc. Lời nói đầu: Trước và sau năm 1975, một số người có nghe đến Thiên Nga và những người trong … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment