Daily Archives: March 17, 2012

Hoàng Tích Thông – Hành quân Lam Sơn 719

I. Tình hình chung Sau cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân của Việt cộng tức Mặt trận Giải phóng miền Nam với sự hiệp lực của quân đội Cộng sản Bắc Việt vào một số thành phố của miền … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Hồ Viết Lượng – Tết Mậu Thân ở Cần Thơ với Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân

Sau khi binh chủng BĐQ từ các đại đội biệt lập được tổ chức thành các tiểu đoàn để thích ứng với tình hình chiến sĩ ngày càng gia tăng cường độ giao tranh và do quân số của cộng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment