Daily Archives: March 21, 2012

Ts Lewis Sorley – Xác định giá trị Quân Lực VNCH.

 Trần Đỗ Cung Vài lời của người dịch.  Tôi được một bạn trẻ Không Quân giới thiệu và Tiến Sỹ Lewis Sorley liên lạc gửi cho tôi bài diễn văn ông đã đọc tại Đại Học Kỹ Thuật Texas TTU … Continue reading

Posted in Tài liệu | Leave a comment