Daily Archives: March 24, 2012

Nghĩa – Ngôi sao đơn (ngày cuối thê lương). Phút sau cùng của Tướng Lê Văn Hưng

Giới thiệu: Tháng 8-1999, tôi dọn nhà đến một căn phòng mới mướn. Trên ngăn kệ cao của closet, người mướn trước để sót lại một xấp “hồi ký” dầy 27 trang viết tay. Đêm đầu tiên ở phòng trọ … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment