Daily Archives: March 29, 2012

MN Canada – Các Anh Ơi !

Các anh ạ , những dị , đồng nho nhỏ, Quá bình thường, ” con thỏ ” phải không anh ??? Vâng !!! Chúng ta không phải, … bởi lợi danh … Những gì nữa ??? cũng đã thành vết … Continue reading

Posted in Văn Nghệ Kaki | Leave a comment