Nguyễn Thanh Khiết – Qua Lai Khê nhớ người nằm xuống


(Kính dâng anh linh tướng Lê Nguyên Vỹ)

TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ

Ta trở lại Lai Khê ngày nắng ráo
gió ngược thổi vàng lá rừng cao su
từ Bình Long ta về theo lộ máu
thành cũ tìm đâu ra giữa đất thù

Ôi ! binh tướng. Ôi ! hồn thiêng sông núi
máu nhuộm chiến bào xác bỏ lại đây
Lai Khê mồ chôn – ai đi ngày cuối
rừng xanh thêm màu – máu bón cỏ cây

Đỉnh dốc mây đùn, lắng nghe gió hú
trong chiều còn văng vẳng tiếng ai than
phát súng lẻ loi dưới kỳ đài rũ
ai chết theo thành khi nước nhà tan

Ôi ! Lai Khê nhục xưa còn nguyên đó
xương anh hùng vùi lấp mấy mươi năm
hồn còn vương trên tàng cây ngọn cỏ
hận chưa phai nên chẳng thể yên nằm

Lai khê còn đây ai về ngang đó
rừng cao su già vẫn trỗ đầy bông
thành quách xưa là một vùng cây cỏ
héo úa theo từng ngày của đợi mong

Đứng giữa Lai Khê chờ chiều xuống tối
tiếng chuông nhà thờ ai gõ nghe đau
ta qua Lai Khê lòng không hiểu nổi
chí cả người xưa khi mất chiến hào

nguyễn thanh khiết
tháng tư 2012

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized, Văn Nghệ Kaki. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s