Daily Archives: June 2, 2012

Hải Triều – Trận Đánh Không Có Đại Bàng tại Huấn Khu Thủ Đức Ngày 30/4/1975

  Rừng xanh Long Khánh gục đầu, tan tác theo những bước lui binh bỏ Xuân Lộc, lệnh sư đoàn 18 do tướng Lê Minh Đảo chỉ huy và các đơn vị tăng phái, bằng mọi giá rút về bảo … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment