Daily Archives: June 5, 2012

Anh hùng Phạm Vương Thục

     Trước đó, ngày 23/2/71, Th-úy Thục, một lead gunship sừng sỏ của Biệt-đội Gunship PÐ-213 được lệnh bảo vệ Th-úy Chung Tử Bửu bay vào cấp cứu phi hành đoàn lâm nạn của Th-úy Giang; Trên đường vào có … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment