Daily Archives: June 7, 2012

Lời phát biểu của Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ Julian Trần Nhân dịp lễ Memorial Day

Lời phát biểu của Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ Julian Trần   Nhân dịp lễ Memorial Day tại National Cemetery of the Pacific (Punchbowl) Honolulu, Hawaii Ngày 27-5-2012 (Translation from the remarks in English)

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Phi vụ cuối cuối cùng của Chuẩn Tướng Nguyển Huy Ánh tư lệnh SĐ4KQ

Sáng ngày 27-02-1972, Phi Đạo 217 xếp hàng , thượng sĩ Chấn điểm danh xong , mọi người tản mát hết, tôi đến bảng phân công tác trong ngày để nhận nhiệm vụ làm cơ trưởng cho con tàu 291 … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 14 Comments