Daily Archives: June 16, 2012

MX Tôn Thất Soạn – Chiến Đoàn B/TQLC và TĐ 5 Dù Truy Kích CQ Ở Ba Gia, năm 65

Như chúng tôi đã lược trình trong số trước, ngày 29 tháng 5/1965, CQ đã huy động 1 trung đoàn tấn công vào đồn Ba Giá, cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi 12 km về phía Tây Bắc. Lực lượng phòng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Binh Chủng Nhảy Dù-20 Năm Chiến Sự: Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Cập nhật 5/20/2011 Năm 1972 là năm bầu cử của nước Mỹ xảy ra vào tháng 11, CSBV hy vọng một biến cố quân sự lớn như Tết Mậu Thân sẽ tạo được thuận lợi mới cho họ. Nên CSBV … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments