Daily Archives: June 17, 2012

Phạm Bá Hoa – Chân Dung Người Lính VNCH

  Người Lính Việt Nam Cộng Hòa thi hành bổn phận công dân, từ vĩ tuyến 17 xuống tận Mũi Cà Mau, từ duyên hải quanh năm sóng vỗ đến rừng già heo hút đội sương, từ Cao Nguyên rậm … Continue reading

Posted in Tản Mạn | 1 Comment

Vương Hồng Anh – Pháo Binh Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù Lập Trận Hỏa Công cứu Kontum

* Lược ghi về cuộc hành quân tiếp cứu căn cứ 6: Như đã trình bày số trước, hạ tuần tháng 3/1971, Cộng quân đã huy động 2 trung đoàn chủ lực được tăng cường 1 tiểu đoàn đặc công, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 3 Comments