Daily Archives: June 20, 2012

Bé Dương – Ngày Quân Lực 19 tháng 06 Nhớ Người Lính Cũ …

 Tất cả tên của những người lính VNCH và ba câu chuyện trong bài đều là tên thật, chuyện thật.Trong bài thơ “Dưới chân đồi Chu Pao” của nhà thơ Lâm Hảo Dũng, viết về trận đánh trên Quốc Lộ … Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Chinh Nguyên – Bay Vào Lòng Mẹ

Hôm nay là ngày 27 tháng 03 năm 2006, tôi ngồi tính nhẩm, thế là chỉ còn 33 ngày nữa là đúng 31 năm tôi xa xứ. Những kỷ niệm tháng tư lại có dịp hiện ra như một cuốn … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù và những ngày tháng tư

Những chi tiết trong bài này được tóm tắt theo ký ức của các quân nhân thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù (*) nhằm vẽ lại một góc độ nhỏ nhoi của chung cuộc đau thương bức tử … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 15 Comments