Daily Archives: June 22, 2012

Trần Thiện Hiệu – Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến và trận Quảng Trị 1972

Một năm dài qua nhanh, tình hình vùng hỏa tuyến lắng dịu, quân lực Hoa Kỳ tiếp tục triệt thoái khỏi Việt Nam. Quân đội Cộng sản Bắc Việt đã rút về Bắc để bổ xung và huấn luyện. Lực … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments