Daily Archives: June 23, 2012

Phạm Phong Dinh – Ý Nghĩa Ngày Quân Lực 19-6

Ngày 20.7.1954 đánh dấu ngày quốc hận thứ nhất của dân tộc Việt Nam, sau khi cộng sản Bắc Việt cùng với thực dân Pháp ký kết Hiệp định Genève chia đôi đất nước, lấy vĩ tuyến thứ 17 chạy … Continue reading

Posted in Tài liệu | 1 Comment

Lê Hoàng Lương – Khói lửa Đông Hà

  Ðai Úy Lê Hoàng Lương Sinh quán Ðại Nẫm, Hàm Thuận tỉnh Bình Thuận Hiện ở Houston TX Khóa 20 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức, Pháo Binh thuộc Sư Ðoàn 2 Bộ Binh đóng tại Quảng Ngãi. 1968 … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Trần Như Xuyên – Viên đạn cuối cùng

  Tháng 8-1974, một trận đánh lớn xẩy ra tại Thường Đức giữa hai Lữ đoàn Nhẩy Dù của Quân lực VNCH và 3 Sư Đoàn quân Bắc Việt, trận chiến rất khốc liệt, sau 3 tháng quần thảo, số … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment