Daily Archives: June 26, 2012

Huy Văn – Giày Saut trong tử địa

Thứ Ba 01-04-1974 . 06H30 Sáng sớm Đại Đội Trưởng Trần Văn Vương kéo tôi về nhà ông ở Hòa Mỹ để ăn sáng với gia đình. Chỉ đơn giản có món xôi và cà phê nhưng buổi điểm tâm … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment