Daily Archives: June 27, 2012

Nguyễn Đình Phúc – Chuyện tàu bay

  Chuyện tàu bay của tôi theo chiều dài lịch sử gần nửa thế kỷ nên xin nhập đề trực khởi để tránh thành chuyện tàu… bò. Nói vậy nhưng độc giả, chiến hữu chớ xếp tôi vào loại “đăng … Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment