Daily Archives: June 29, 2012

Hoàng Nhật Thơ – Ngày Quân Lực 19.06 _ Tâm Tư Người Lính Già Lưu Vong.

  Kính thưa quý niên trưởng, Kính thưa quý huynh trưởng, Kính thưa quý chiến hữu đang chai gót lưu vong trên đất khách, quý chiến hữu đang mòn rách tấm thân trên quê hương. Kính thưa quý anh em … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | 1 Comment