Daily Archives: July 5, 2012

Lê Xuân Nhuận – Saigon 30-4-1975 – Trung tá Nguyễn Văn Long tự sát trước tượng đài

Saigon 30-4-1975 – Trung tá Nguyễn Văn Long tự sát trước tượng đài

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

NĐC – Tôi mở lòng xem lại vết thương

            Anh ạ! tháng tư mềm nắng lụa,       Hoa táo hoa lê nở trắng vườn,       Quê nhà thăm thẳm sau trùng núi,       Em mở lòng xem lại vết thương,   … Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Vương Mộng Long – Viên ngọc nát

  “Người yêu nước có thể bị giết. Nhưng tinh thần ái quốc của một dân tộc thì bất diệt.” (Vương Mộng Long)

Posted in Hồi ký từ địa ngục | 1 Comment

Trần Văn Lương – Thư Không Niêm Gởi Bạn

  Thư Không Niêm Gửi Bạn (Thay lời một vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang kẹt ở VN gửi người bạn cũ ngày xưa đã vượt biên nhưng nay lại viện dẫn đủ mọi lý do để … Continue reading

Posted in Văn Nghệ Kaki | Leave a comment