Daily Archives: July 6, 2012

Kỵ Binh Vũ Đình Lưu – Đường vào mật khu Tam Giác Sắt

                               Trong hội nghị Diên Hồng khi được hỏi “Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh”. Các bô lảo đồng thanh trả lời “Hy Sinh “. Gần 800 năm sau, không có Hội nghị Diên Hồng, không có cả … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Nguyễn Mạnh Trinh – Chuyến xe buýt và khúc hát người lính mù

Sài gòn, năm 1980. Lúc đó, cuộc “cách“ cái ”mạng” ngày 30 tháng tư đã năm năm. Nhưng xem ra không khí chiến tranh vẫn còn bao phủ. Đời sống càng ngày càng đi vào bế tắc. Hè đường đầy … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Văn Nghệ Kaki | 1 Comment

Đông Phương – Người chết giờ thứ 25

Một người Lính anh-hùng trong một quân đội anh-hùng đáng cho toàn dân miền Nam ngưỡng mộ,tôn vinh , thượng sĩ NGUYỄN NGỌC ÁNH là viên ngọc quý của giòng lịch sử dân tộc truân chuyên , xin gọi tên … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Mũ Xanh Phạm Văn Tiền – Lữ Đoàn 147: Từ một cuộc di tản chiến thuật 1975

                                                                            LTG: Bài viết này xin dành tặng các chiến hữu TQLC, những người vì nhiều lý do đã không hiện diện tại mặt trận phía Bắc vùng đất trách nhiệm của SĐ/TQLC vào những ngày cuối cùng tháng 3 … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment