Daily Archives: July 8, 2012

Spartacus Last Scene

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trần Đình Thế – Bới Đất Tìm Xương

Tài liệu lịch sử: Một phần sự thật về cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Bới Đất Tìm Xương – Lễ Truy Điệu 13 Chiến Sĩ Biệt Động Quân Vị Quốc Vong Thân Tại Củ Chi Ngày 30/04/1975 “…Tôi và … Continue reading

Posted in Hồi ký từ địa ngục, Tài liệu | 1 Comment