Daily Archives: July 10, 2012

Vinh Thăng Những Cánh Chim Trời Trấn Giữ Không Gian : Trần Thế Vinh

  Trong trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khi cùng cả nước ra sức ngăn chận cuộc xâm lăng của Bắc quân trên cả ba mặt trận chính Quảng Trị, Komtum và Bình Long, các đơn vị và chiến … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Lễ giổ Phi Hành Đoàn Tinh Long 07 – SGN sáng ngày 29-4-2011

Lễ giổ Phi Hành Đoàn Tinh Long 07 – SGN sáng ngày 29-4-2011 Lễ giổ Phi Hành Đoàn Tinh Long 07. Lần đầu tiên sau 36 năm, gia đình & thân nhân và các chiến hữu VNAF đã tổ chức … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments