Daily Archives: July 12, 2012

Mùa Hè Đỏ Lửa III – Mặt Trận Kontum

                                                              Mở đầu: Sơ lược mặt Trận Kontum: Ngày 24 tháng 4 hai căn cứ hỏa lực Tân Cảnh và Dakto II, nút chặn chiến lược về phía Bắc Kontum đã mất vào tay Cộng Sản. Đại Tá Lê Đức … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment