Daily Archives: July 20, 2012

MX Hoàng Tích Thông – Chiến Đoàn A TQLC và Trận Đánh Phụng Dư

                                                                         MX Hoàng Tích Thông … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments