Daily Archives: July 24, 2012

Trần Văn Loan – Trung Tá Lê Hằng Minh Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC

  Trung Tá Lê Hằng Minh Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC Viết về Cố Trung Tá Lê Hằng Minh Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 / Thủy Quân Lục Chiến Gươm đàn nửa gánh, Non sông một chèo

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Tử thủ Tống Lê Chân

                                    Cùng với việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự cho Việt Nam và rút quân về nước, các đơn vị Dân Sự Chiến Đấu cũng được giải thể. Những người lính thuộc lực lượng này một số … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 4 Comments