Monthly Archives: August 2012

Nguyễn Duy An – Những Người Lính Mỹ… Sau Cuộc Chiến

Những Người Lính Mỹ… Sau Cuộc Chiến Lời Giới Thiệu: Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic tổ chức văn hóa khoa học lớn nhất thế giới. Bài viết … Continue reading

Posted in Tản Mạn | 1 Comment

Trần Ngọc Nguyên Vũ – Lần… Xuôi Biên Tái!

                                  (Gởi về Tr/Úy hoa-tiêu khu-trục Nguyễn-Đình-Xanh, một trong “53 Thái-Dương chi bảo” và những tráng-sĩ Khu-Trục, Trực-Thăng và Quan-Sát của “vùng đất trích” PleiKu. Để tưởng nhớ cố Th/Tá Bửu-Chuyển Tiểu-Đoàn-Trưởng, và những chiến-sĩ anh-hùng của TĐ/62 BĐQ biên … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Vương Hồng Anh – Tiểu đoàn 52 Biệt Động Quân ” Sấm Sét Miền Đông”… Từ Đồng Xoài đến Bà Rịa 1965

                                    Hai chiến binh Biệt động quân tại chiến trường Đồng Xoài

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments

Hổ Cáp – Gia đình 9 Kỵ Binh cuối tháng 4/75…

                                      Sau Hiệp Định Paris năm 1973, vì nhu cầu chiến lược giành dân, giữ đất và yểm trợ bình định, Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi Tư Lệnh Quân Đoàn IV kiêm Quân Khu IV, đã xử dụng SĐ21BB,tổ chức … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 3 Comments

Vương Hồng Anh – Cuộc Rút Quân Bi Tráng Của Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù khỏi phòng tuyến CharLie tháng 4/1972

                               Như đã trình bày, trận chiến khốc liệt tại cụm phòng tuyến Charlie, tỉnh Kontum, đã diễn ra từ 11 đến 14 tháng 4/1972 giữa tiểu đoàn 11 Nhảy Dù-đơn vị có biệt danh chiến trường là Song Kiếm … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 5 Comments

Gia Đình Mũ Đỏ – Đại Hội lần thứ 32 tại Denver, Colorado 2012.

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Nguyên Huy – Người lính già Khóa 12 Thủ Ðức điểm danh lần cuối

WESTMINSTER (NV) – “Hôm nay vừa tròn chu kỳ 50 năm ngày chúng ta ra trường năm 1962. Chu kỳ tới vào năm 2060, sẽ không còn ai trong chúng ta của Khóa 12 Thủ Ðức nữa nên sau lần … Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment