Monthly Archives: October 2012

BK Nguyễn Văn Quan – Cuộc sống của người lính chiến Địa Phương Quân và Nghĩa Quân

  Huy hiệu ĐPQ                Huy hiệu Nghĩa Quân. BK Nguyễn Văn Quan – 35 Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những trận đánh hào hùng của các binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments

Lê Minh – Bút ký Lôi Hổ : Nhớ về Trường Sơn

Trên chiếc phi cơ loại L 20, do phi công Ðài loan lái. Ðại tá Hồ Tiêu, và một Ðại tá Mỹ ngồi băng giửa; băng sau tôi, và Nguyễn thái Kiên; khoang sau là 2 túi dù, đựng hành … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Kiều Mỹ Duyên – Lời thề bên giòng sông Mỹ Chánh

                                                       Khoảng lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 3 năm 1972, những đơn vị tiền phương của Cộng quân tràn qua sông Bến Hải, vượt vùng phi quân sự, tấn công quy mô vào miền Nam, mục tiêu đầu … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments

Trang Y Hạ – DakTo – Đêm Cuối Cùng , Một Thời Để Nhớ

Toán công tác chúng tôi đang công tác tại xã Tri Lễ, trên tỉnh lộ 512 cách phi trường Phượng Hoàng DakTo 2, chừng 3 cây số, thì được lệnh rút về xã Tri Tạo – gần Võ Định. Xin … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Phan Nhật Nam – Người Lính lẫm liệt Giữa Tháng Tư Hung Hãn

Về Tướng Quân Lê Minh Đảo và Những Người Lính Sư Đoàn 18 Bộ Binh Lữ Đoàn 3 Thiết Kỵ Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân Và những đơn vị thống thuộc Quân Đoàn III … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Bảo Định Nguyễn Hữu Chế – Cuộc lui binh nghiệt ngã

Tiểu đoàn 2/43/SĐ18BB/QLVNCH Chẳng dám đem mình ví von với danh nhân – Nhưng đầu óc tôi cứ vơ vẩn nhớ tới câu nói của Napoléon Đệ Nhất: “Nước Anh đánh trận nào cũng thua, chỉ có trận cuối cùng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Mũ Xanh Nguyễn Minh Châu – Vị tiểu đoàn trưởng cuối cùng của tiểu đoàn 1 Quái Điểu

9 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, TÐ/TQLC di chuyển bộ từ Long Bình về hậu cứ tiểu đoàn nằm trong căn cứ Sóng Thần. Ðứng trước cổng trại Phạm Khắc Dật, Thiếu Tá Dương Văn Hưng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments