Daily Archives: November 2, 2012

Nguyễn Khắp Nơi – Núi Cô Tô vẫn thuộc về VNCH

Hình chụp Núi Cố Tô tháng 11 Năm 1968 Lễ kỷ niệm 49 năm thành lập Binh Chủng Biệt Động Quân đã được anh em Biệt Động Quân New South Wales Úc Đại Lợi tổ chức rất trọng thể tại … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments