Daily Archives: November 6, 2012

Mặt trận Tam Biên 1972

Một Cựu Chiến Binh VNCH Đầu năm 1972, đơn vị chúng tôi: Trung đoàn 44 Bộ Binh thuộc Sư đoàn 23BB, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trục lộ 19 Pleiku – Bình Định – Qui Nhơn. Tôi là … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment