Daily Archives: November 9, 2012

Vũ Đình Hiếu – Vào vùng bắn giết

  VÀO VÙNG BẮN GIẾT By Col. Donald Summers, Edited by Robert Noe         Những đơn vị chính quy Bắc Việt và VC đã ung dung trên đất Lào và Miên, tránh được những cuộc hành quân càn quét của … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 3 Comments

Đào Hồng Thủy : Người Ở Lại Tam Biên

Sau khi tốt nghiệp khóa Hạ Sỉ Quan Trường Huấn Luyên Đồng Đế ở Nha Trang . Với cấp bậc Trung Sỉ , Đào Hồng Thủy đã chọn đơn vị Nha Kỷ Thuật để phục vụ đời binh nghiệp và … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments