Daily Archives: November 14, 2012

Tầm-Dương Đoàn-văn-Tịnh – Trận-Chiến Động Cù Mông (Chiến-dịch HQ Lam-Sơn 810)

LTG: Tôi thay thế sự đàm thoại bằng mật mã ra bạch văn hầu đọc giả dễ hiểu thay vì dùng mật mã khi dùng PRC25 để bảo mật về danh xưng của đơn vị, ám danh, cấp số (Tiểu … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments

Trần Vệ – Bình Giả ơi! Còn nhớ mãi

                                                                      Trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, khi nói đến các Tiểu đoàn, chúng ta thường hình dung một địa danh gắn liền như Tiểu đoàn 1 với Hoàng Diệu Rừng Sát năm 1955, Tiểu đoàn 2 với Ðầm … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 4 Comments