Daily Archives: November 18, 2012

Phạm Văn Sơn – trận chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 8)

(Phần 8) Vào chiều ngày mồng 3 Tết, Tiểu Đoàn 38 Biệt Động Quân (BĐQ) biệt phái Đại Đội 1 cho mặt trận Hàng Xanh để hỗ trợ cho Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân. Vào đêm ngày mồng 3, … Continue reading

Posted in Tài liệu | 2 Comments

Phạm Văn Sơn – Trận chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 7)

(Phần 7) Cánh quân Việt Cộng xuất hiện tại Hàng Xanh là Tiểu Đoàn 3 Dĩ An tập trung từ xóm vườn trầu và xóm Giồng Ông Tố thuộc Quận Thủ Đức tiến vào Saigon. Dường như Việt Cộng đã … Continue reading

Posted in Tài liệu | 1 Comment

Phạm Văn Sơn – Trận chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 6)

(Phần 6) Cũng trong ngày này, tình hình tại Chợ Lớn thêm khẩn trương. Nhiều đơn vị Việt Cộng xuất hiện tại các quận 6, 7 và 8. Sáng mồng 4 Tết, Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) … Continue reading

Posted in Tài liệu | 2 Comments

Phạm Văn sơn – Trận chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 4)

(Phần 4) CUỘC TẤN CÔNG ĐỢT HAI: NGÀY 5 THÁNG 5/1968 Sau thất bại của cuộc tổng tấn công đợt một vào dịp Tết Mậu Thân, Việt Cộng đã mở trận tấn công ngày 17 tháng 2/1968 nhằm hỗ trợ … Continue reading

Posted in Tài liệu | 2 Comments

Phạm Văn Sơn – Trận chiến Tết Mậu Thân 1968 (phần 3)

(Phần 3) Khi quyết định mở một cuộc tổng tấn công trên lãnh thổ miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân 1968, Bắc Việt đã có những nhận định sau đây:

Posted in Tài liệu | 3 Comments

Phạm Văn Sơn – Trận chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 2)

(Phần 2) Ngoài 28 tỉnh lỵ và thị trấn bị Việt Cộng tấn công, 18 tỉnh lỵ còn lại –trừ một vài nơi yên tĩnh– hoàn toàn đều bị pháo kích và bắn quấy rối. Tình hình liệt kê theo … Continue reading

Posted in Tài liệu | 2 Comments

Phạm Văn Sơn – Trận chiến Tết mậu Thân 1968 (Phần1)

(Phần 1) Các nhà quân sử kim cổ Đông Tây đều ghi nhận đặc tính của binh pháp là quỷ trá kỳ xảo, tức là chiến pháp bao hàm ý nghĩa quyền mưu, chủ trương dùng tất cả mọi thủ … Continue reading

Posted in Tài liệu | 3 Comments