Daily Archives: November 21, 2012

Lôi Vân 71 – Đành bỏ anh em

    Phù hiệu PĐ 231 Lôi Vân. Mỗi khi  nói đến Trần Kim Quan, bạn bè thường gọi anh bằng cái biệt danh không lấy gì làm êm tai cho lắm “Quan Mập”. Nói đến Quan mập thì cả Không … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment