Daily Archives: December 18, 2012

Hồ Viết Lượng – TĐ42/BĐQ Cọp Ba Đầu Rằn

Hồ Viết Lượng TĐ42/BĐQ Chúng ta thường nghe “Cọp Ba Đầu Rằn” hay “Cọp Ba Chân Đầu Rằn” là biệt danh của TĐ 42/BĐQ trong thời gian hành quân miền Tây. Nhiều người không hiểu nguyên nhân nào mà TĐ … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Tài liệu | 1 Comment

Nguyễn-Văn-Ơn – Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám ( Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 )

Dẫn-Nhập:     Đọc bản tin Hải-Sử qua Email, tôi thấy đã có một chiến-hữu viết về họat-động của Giang-Đoàn 61 Tuần-Thám trên kinh Vĩnh-Tế ( Tịnh-Biên ). Tiếp đến, anh Trần-Đỗ-Cẩm đưa Giang-Đoàn 26 XUNG-PHONG nổi bật trên chiến-trường Tiền-Giang … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments