Daily Archives: January 13, 2013

Biệt Hải T.22 – Chuyến Công Tác Đảo Cồn Cỏ, Đồng Hới .

  Biệt Hải – T.22 Kính dâng, hương hồn Anh Linh Cố T/ Úy Lê Ánh, Th/s Miễn, Hùng, Nhỏ, Lai, Sắc, Kích, Vượng cùng Vong Linh các Toán LL/Biệt Hải Vị Quốc Vong Thân. Hằng ngày cứ sau 4 … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment