Monthly Archives: February 2013

Đồi Bắc – Bụi Cỏ Lùng Tây

Gian khổ và nguy hiểm là những hình ảnh không xa lạ gì với lính ở bất cứ cấp bậc nào. Nhưng đời lính cũng có giây phút hạnh phúc, ngọt ngào, như những phút giây Hoàng và Sang nằm … Continue reading

Posted in Tản Mạn | 4 Comments

Trần Ngọc Nguyên Vũ – Một Thoáng Mây bay

(Để nhớ tới những người lính mũ Nâu, mũ Đỏ, mũ Đen, mũ Xanh, mũ Xám năm xưa đã từng gắn bó và chia xẻ những nhọc nhằn, nguy hiểm trong cuộc chiến. Xin gởi về những cuộc tình không … Continue reading

Posted in Văn Nghệ Kaki | 1 Comment

Nhạc – Mai tôi chết Cờ Vàng xin đừng phủ

Thơ Ngọc Trân , nhạc Võ Tá Hân

Posted in Văn Nghệ Kaki | 1 Comment

Út Bạch Lan – Trại Gia Binh và Thương Phế Binh Của Tôi

Có người hỏi Tôi tại sao là Của Tôi . Xin thưa : Vâng , đúng là chính của Tôi . Chắc có lẽ , trong QLVNCH , không có đơn vị nào giống như đơn vị của Tôi . … Continue reading

Posted in Tản Mạn | 2 Comments

Kiều Công Cự – Những ngày đầu nghiệp lính & Tết Mậu Thân

Thật ra, Trường Võ bị Đà lạt, từ ngày thành lập tại Mang Cá, Huế (1948) cho đến ngày “tan hàng” (30/4/1975), đã huấn luyện được 35 khóa với 31 khóa chính thức và 3 khóa phụ là: – Khóa … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Trường Sơn Lê Xuân Nhị – Trôi Theo Vận Nước

  – Mày biết không, tăng nó bò qua khỏi phòng tuyến đầu, gần đến độ tao có thể nghe được tiếng máy nổ, tiếng xích sắt khua động rầm rầm. Tao biết nó vào gần lắm nhưng không cho … Continue reading

Posted in Tản Mạn | 4 Comments

Phan Nhật Nam – Người Lính Việt Nam một nhiệm mầu

Chiến trận vẫn tiếp diễn, tôi lại bị kẹt trong một guồng máy tầm thường hèn mọn, phải bị trói chân, buộc tay, hằng ngày dẫn một Đại Đội Địa Phương Quân đi chặt ô rô, cóc kèn, dừa nước, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Chế Văn Thức – Chết Tập-Thể Trong Tù Cải-Tạo

Lời nói đầu: Khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) non trẻ của Miền Nam Việt Nam bị sụp đổ bởi sự phản bội của nước bạn đồng minh. Quân cộng miền Bắc tiến chiếm Miền Nam, trên thế giới … Continue reading

Posted in Hồi ký từ địa ngục | 2 Comments

Lực Lượng Đặc Biệt trên chiến trường Việt Nam

                                                                                                                                      I. LỜI GIỚI THIỆU. Kể từ lâu, năm 1957 đã có quân của LLĐB/HK tại Việt-Nam, lúc đó họ chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và giúp đỡ quân đội VNCH. Các biệt kích mũ xanh phải … Continue reading

Posted in Tài liệu | 1 Comment

Trương Dưỡng – Trận Tết Mậu Thân Tại Vùng I Năm 1968: Mặt trận tại Quảng Trị

                                                                 Sau nhiều ngày Đơn vị hành quân tìm và tiêu diệt địch dọc theo dãy Trường Sơn, phía Bắc sông Thạch Hãn, từ Đông Hà đến Đèo Ba … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 3 Comments