Nhạc – Mai tôi chết Cờ Vàng xin đừng phủ

Thơ Ngọc Trân , nhạc Võ Tá Hân

This entry was posted in Văn Nghệ Kaki. Bookmark the permalink.

1 Response to Nhạc – Mai tôi chết Cờ Vàng xin đừng phủ

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ ba 26-02-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s