Daily Archives: March 25, 2014

Vương Mộng Long – Sao Hôm Sao Mai

“Gần hai trăm chiến sĩ bị thương nặng, nhẹ đã từ chối tản thương, họ đã đâu lưng cùng nhau bám đất, chờ tiếp tế đạn để phản công. Rồi hai ngày sau, với sự hỗ trợ của một tiểu … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Nguyễn thế Giác – Trinh Sát 40 Trấn Nhậm Thành Phố Bồng Sơn

Nguồn http://hung-viet.org/ Tôi, Nguyễn Thế Giác, nguyên là Đại Đội Trưởng Đại Đội Trinh Sát Trung Đoàn 40 thuộc Sư Đoàn 22 Bộ Binh, đã từng hãnh diện nhận lãnh Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương với nhành Dương … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 2 Comments