Monthly Archives: June 2014

Thanh Huyền – Cố Đại úy Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Trần Minh Quan

  Lời tựa: Tác giả là em gái của Cố Đại úy Không Quân Trần Minh Quan, viết lại bài này để tưởng nhớ đến ngày ra đi vĩnh viễn của anh mình. Lúc đó tác giả còn quá nhỏ, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Vĩnh Chánh – Một Thoáng Thiên Thu

MỘT THOÁNG THIÊN THU Xin Vinh Danh các bà vợ, các người yêu và gia đình đã yêu thương và mang hy vọng đến cho các tù cải tạo qua những năm tháng đen tối của đời người.       V. Chánh … Continue reading

Posted in Hồi ký từ địa ngục | 3 Comments