Kính mời nghe Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa

ĐVCCTX – Phạm Tín An Ninh: Chim bay về biển (audio)

ĐVCCTX – Phan Nhật Nam: Em tôi (audio)

Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa – Vương Mộng Long: Nốt Thăng Trầm(audio).Phần 1

ĐVCCTX – Vương Mộng Long: Nốt Thăng Trầm (audio). Phần 2

Advertisements
This entry was posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s