Monthly Archives: September 2014

Kính mời nghe Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa

ĐVCCTX – Tình cờ ta lại gặp nhau(audio) ĐVCCTX – Một trận đánh đêm ở Rạch Bắp (audio) ĐVCCTX – Những tấm thẻ bài bị bỏ quên – Phần 4&5 (audio)

Posted in Uncategorized | 7 Comments