Monthly Archives: January 2015

Đoàn Trọng Hiếu – “Hòa Bình” ơi ! vĩnh biệt chào mi

Kính thưa quý đồng hương và chiến hữu. Hôm nay ngày 27-01-2012, ngày mà 39 năm trước đây Hiệp Định Paris được ký kết, những tưởng hoà bình sẽ được lập lại trên quê hương đau khổ, nhưng không ngờ … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Nguyễn Thanh Khiết – Trên những vết thương còn chảy máu

Qua cầu Phú Mỹ, chạy một lúc là tới Cát Lái rồi lên Thủ Đức. Vậy mà lần lửa từ trước tết đến hôm nay tôi mới đi được. Để tránh thay đổi ý định giờ chót, tôi gọi cho … Continue reading

Posted in Những mảnh đời rách nát, Tản Mạn | 1 Comment

Tô Văn Cấp – “Trâu Điên” Và Cố Vấn Mỹ…Muộn Vẫn Phải Nói…

http://hung-viet.org/blog1/2014/12/18/trau-dien-va-co-van-my-muon-van-phai-noi/   Lời nói đầu: Nếu các binh chủng bạn có những tiểu đoàn nổi tiếng như Sấu Thần, Cọp Ba Đầu Rằn, Song Kiếm Trấn Ải  v.v.. thì Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến( TQLC) chúng tôi cũng có … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Tản Mạn | Leave a comment

Kiều Công Cự – Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến và trận tái chiếm Quảng Trị 1972

http://hung-viet.org/blog1/2014/10/28/dai-doi-1-tieu-doan-9-thuy-quan-luc-chien-va-tran-tai-chiem-quang-tri-1972/   Vào Ngày Quân Lực 19/6/1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đoan quyết là tập thể quân đội sẽ tái chiếm những vùng đất đã mất. Dĩ nhiên Ông có những dữ kiện để xác nhận những lời … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Phạm Vũ Bằng – Cái chào của vị niên trưởng

http://hung-viet.org/blog1/2014/08/25/cai-chao-c%E1%BB%A7a-v%E1%BB%8B-nien-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng/ (Chỉ là câu chuyện riêng tư giữa hai Người Lính, hai bác sĩ Quân Y/QL/VNCH, nhưng biểu lộ khí phách, bản lĩnh người trí thức dấn thân của Kẻ Sĩ Miền Nam sau 30/04/1975) Đầu tháng 3/1975, tôi là … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Thanh Huyền – Cố Đại úy Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Trần Minh Quan

  Lời tựa: Tác giả là em gái của Cố Đại úy Không Quân Trần Minh Quan, viết lại bài này để tưởng nhớ đến ngày ra đi vĩnh viễn của anh mình. Lúc đó tác giả còn quá nhỏ, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment