Monthly Archives: March 2015

Tống Văn Thái – Viết Cho Người Nằm Xuống

 Đáng lẽ tôi không muốn nhắc lại các vết thương lòng đã có từ lâu, cũng như không muốn khơi lại nỗi đau xót, nhức nhối tâm can đã mang theo trong gần suốt cuộc đời, nhưng nếu tôi không … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Mường Giang – Lá Thư Tình Của Người Lính VNCH Viết Từ Chiến Trường Trước Tháng 5-1975

 http://hung-viet.org/blog1/2015/02/05/la-thu-tinh-cua-nguoi-linh-vnch-viet-tu-chien-truong-truoc-thang-5-1975/ Cuộc chiến VN kéo dài gần ba mươi năm (1945-1975) nay xem như đã kết thúc nhưng đâu đó dường như vẫn còn những tiếng rên nghẹn ấm ức của những người lính già Miền Nam thua trận đã … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Văn Nghệ Kaki | Leave a comment