Monthly Archives: August 2015

Con Người và cái Chết của Tướng Lê Văn Hưng.

     Qua Ghi Chép Của Một Tình Báo Mỹ    James E Parker Jr., tác giả cuốn sách “Last Man Out –A Personal Account of the Vietnam War”,”là một giới chức tình báo của CIA rời khỏi Việt Nam cuối … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Tài liệu | 4 Comments