Monthly Archives: November 2015

Phan Nhật Nam – Người Lính lẫm liệt Giữa Tháng Tư Hung Hãn

Về Tướng Quân Lê Minh Đảo và Những Người Lính Sư Đoàn 18 Bộ Binh Lữ Đoàn 3 Thiết Kỵ Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù Liên Đoàn 3 Biệt Động Và những đơn vị thống thuộc Quân Đoàn III , … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | 1 Comment

Bảo Định Nguyễn Hữu Chế – Viên Đạn Cuối Cùng

Người lính trận không còn trận để đánh, khi vị Tổng Thống  48 giờ kiêm Tổng Tư Lệnh QLVNCH Dương Văn Minh kêu gọi quân sĩ đâu ở đó, ngưng nổ súng và chuẩn bị bàn giao cho phía bên … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment

Phạm Tín An Ninh – Trên chiến trường xưa (33 năm sau ngày gãy súng)

Hơn ba mươi năm sau, cùng với bốn anh em trong đơn vị xưa, chúng tôi trở lại Kontum tìm thăm nơi an nghỉ của những đồng đội cũ. Trong những năm 72 và 73, đơn vị chúng tôi đã … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | 2 Comments

Lê Văn Sùng – Cố Th/Tá Nguyễn Cao Hùng, chuyến bay cuối cùng ở Tân Khai, An Lộc

http://hung-viet.org Giấc mộng trở thành phi công đã ăn sâu vào tim óc tôi lúc nào không biết, có lẽ Phượng của Toàn-Phong đã quyến rũ tôi khi tôi còn mài đũng quần ở trường trung học Sa-Đéc. Một cậu … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 2 Comments

Lê Xuân Nhị – Những Anh Hùng Vô Danh đồn Dak Seang

http://hung-viet.org “Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Địa Phương Quân anh dũng đồn Dak Seang” “Đường ra trận mùa này đẹp lắm” Đại úy Ngọc thòng một câu đùa trong chiếc Phi Cơ L19 ở cao độ 8 ngàn … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

Không đầu hàng giặc (Hai Vị Thần Làng)

http://hung-viet.org Trần Ngọc Toàn “Di Tản Chiến Thuật” Đầu tháng 3 năm 1975, Cao nguyên Ban Mê Thuột rơi vào tay của Quân đoàn Cộng Sản Miền Bắc tràn qua từ biên giới Việt Miên Lào. Cuộc rút quân vội … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment

Dặm nghìn da ngựa

Vann Phan Trích thư của tác giả : “Dăm nghìn da ngựa” là truyện thật của hai vị anh hùng CSQG trước ngày miền Nam Tự do mất vào tay Cộng sản năm 1975. Một vị là Trưởng Cuộc CSQG, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment