Monthly Archives: December 2015

Lê Chánh Thiêm – Trận Hải Chiến Midway

I. Dẫn nhập. Thế chiến thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 6 năm nhưng đã để lại cho nhân loại nhiều thiệt hại đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Ngoài sự tàn phá về vật chất và chết chóc, … Continue reading

Posted in Tài liệu, Uncategorized | Leave a comment

Phan Nhật Nam – Hạ Lào, Nơi Người Lính không về…

Ngày 12 Tháng 5, 2015, Đại Tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù trở về cõi vĩnh hằng nơi Sydney, Úc hưởng thọ 87 tuổi. Ông là sĩ quan cấp bậc cao nhất của Quân … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Tài liệu, Uncategorized | 1 Comment

Vũ Quốc Công – Những Ngày Cuối Trên Biển Ðông

Cơ Xưởng Hạm Vĩnh Long – HQ 802 Cơ Xưởng Hạm Vĩnh Long, HQ-802, nguyên là một chiến hạm thuộc Hải Quân Hoa Kỳ. Ðồ bản mẫu (designed blue prints) và kiến trúc sơ thủy (initial construction) cho thấy chiến … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment