Daily Archives: December 30, 2015

Lê Chánh Thiêm – Trận Hải Chiến Midway

I. Dẫn nhập. Thế chiến thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 6 năm nhưng đã để lại cho nhân loại nhiều thiệt hại đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Ngoài sự tàn phá về vật chất và chết chóc, … Continue reading

Posted in Tài liệu, Uncategorized | Leave a comment