Monthly Archives: April 2016

Giờ phút cuối cùng của một đơn vị QLVNCH tại Sài Gòn

Không bao giờ chúng ta có thể ngờ được có ngày 30/04/1975 và không bao giờ, trước đó, chúng ta nghĩ rằng ngày 30/04/1975 chính là ngày vành khăn tang phủ lên đầu Bà Mẹ Việt Nam.

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 4 Comments