Monthly Archives: July 2016

Đi Vào Lòng Địch

 http://vietnamchinhchien.blogspot.com Thế Trân (Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Kiệt và dữ kiện trong các trang web) Lời ngỏ: Cuối năm 2001 người xem TV các chương trình “Suicide Missions” (History Channel), “Navy SEALs: Untold stories” (TLC – The … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

Mấy đoạn đường đời

 Bài viết sau đây là tự truyện về gia đình người chỉ huy phó Quân Y Viện Đoàn Mạnh Hoạch tại Phan Thiết sau biến cố 30 Tháng Tư. Tác giả bài viết là một cô giáo, người vợ tù, … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | 4 Comments

Những cánh Dù không về đến điểm hẹn

vietnamchinhchien. Nguyệt Hằng   Kính tặng các anh chiến sĩ Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù, để hoài niệm đến những cánh Dù không về đến điểm hẹn   Anh bảo tôi viết lại những kỷ niệm về Tiểu Đoàn 7 … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Tản Mạn, Uncategorized | 1 Comment

Người nữ binh không số quân trên kháng tuyến tử thủ Ba Tơ

Rợ Tàu ghi nhớ ai ơi! Làm con nước Việt muôn đời chớ quên. Non sông muốn được lâu bền, Tận trung báo quốc, không sờn quyết tâm. Đất trời thấu tỏ tấm lòng, Xin vì non nước gắng công … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment

Em Không Nhìn Được Xác Chàng

http://vietnamchinhchien.blogspot.com Tưởng Niệm Chiến Sĩ QLVNCH Viết theo chuyện kể của phu nhân Cố Thiếu Tá Lực Lượng Đặc Biệt / Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật / Lôi Hổ – Hồ Đăng Nhựt. EM KHÔNG NHÌN ĐƯỢC XÁC CHÀNG … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 2 Comments

Những người vợ lính thời lửa đạn

Trong cuộc chiến tranh bảo quốc chống ngăn cơn sóng đỏ của cộng sản quốc tế với đạo quân tay sai tiền kích của chúng là binh đội cộng sản Bắc Việt và Việt cộng miền Nam, khuôn mặt của … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 4 Comments

LĐ81/BCND Và Những Ngày Tháng Tư

               LĐ81/BCND Và Những Ngày Tháng Tư (Trích đăng từ Đặs San GĐ81/BCND số 3 ngày 1 tháng 7 / 2001) Những chi tiết trong bài này được tóm tắt theo ký ức của các quân nhân thuộc Liên Đoàn … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 2 Comments