Monthly Archives: July 2016

Những người vợ lính thời lửa binh

  Phạm Phong Dinh   Trong cuộc chiến tranh bảo quốc chống ngăn cơn sóng đỏ của cộng sản quốc tế với đạo quân tay sai tiền kích của chúng là binh đội cộng sản Bắc Việt và Việt cộng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

Đêm Hạ Lào ! Đêm sao dài quá !

Trần Vệ Suốt cuộc chiến ở Cambodia, từ lúc vượt biên giới đổ bộ ở Neak-Luong cho đến khi tiến chiếm Prey-Veng, rồi về đóng quân ở Ban-Nam, Tiểu đoàn 4 Kình Ngư như dẫm chân hết khu phía Đông … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

Sống Chết Có Số

Nguyễn Trãi- Có rất nhiều điều chỉ trong tích tắc tôi vừa nghĩ ra đã quên ngay, vì trí nhớ đã cùn rồi, nhưng có chuyện mà dường như tôi nhớ như in trong đầu từng chi tiết. Mỗi khi … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 2 Comments